...lumi just on langenud üle Yoshino küla

zenbudistlik kollaa˛

lavastus ja joigumine: Kalev Kudu
kunstnik: Gregory L. Slick (New York)
kostüüm: Lilian Kontor
näitlejad: Kristiina Pihlapsoo, Siret Langebraun, Henri Hanson, Janika Brigita Vanatoa, Jaanika Kolk, Tairi Leis, Evelin Silgo, Silja Helistvee, Tanel Lumiste, Sven Heiberg, Auli Auväärt.

Esietendus 07.12.2000 Tampere Maja keldrisaalis Tartus.

Zen tähendab eesti keeles mõtlust. Mõtlusbudismi eesmärgiks on avardada ja ergastada õpilase teadvust paradoksaalsete küsimuste ja tihti ka šokeeriva käitumise abil, aitamaks õpilasel jõuda kõrgeima meeleseisundi – valgustuseni. Kava, mis algab ühe tuntuma budistliku lühitekstiga – "Südasuutra", koosneb 36 keskaegsest hiina ja jaapani zen-budistlikust mõistuloost ning nende vahele põimitud jaapani haikudest ja tankadest. Lugusid on kahte tüüpi: õpetaja ja õpilaste vahel aset leidvad juhtumused otse elust ja koanid – paradoksaalsed või isegi jaburad mõtlemisülesanded, mida kuidagi ei saa arutluse või argiloogika varal lahendada. Umbes ühetunnises lavastuses on elemente No-teatrist, kuid osa lugusid on lahendatud ka psühholoogilises võtmes. Kolm lavastuse läbivat teemat – lõpmatus, tühjus, valgustatus – kajastusid ka kunstnik Gregory L. Slick’i tushijoonistustel.

Ott Karulin Õhtulehes

Lumi
just langenud...