...mind vaatas ühe lille silm

Juhan Liiv

lavastaja: Kalev Kudu
osalejad 2012: Marjaliisa Palu, Elli Maria Mäesalu, Triin Heinla, Kauri Kaljuste, Paula Salme Sandrak, Sigrid Salutee, Anu Sildnik, Kristi Simenson, Kristin Uusna, Deivi Tuppits, Egle Adams, Sven Paulus ja Kalev Kudu.
osalejad 2013: Elli Maria Mäesalu, Kauri Kaljuste, Sigrid Salutee, Kristin Uusna, Anzela Tjuljukova, Mari Anton, Merilin Jürjo ja Kalev Kudu.
osalejad 2014: Merilin Jürjo, Sigrid Salutee, Peeter Piiri, Tairi Leis, Kelly Linnap, Kadri Oviir, Regina Laasmäe.

Esietendus 15.112.2012 Tampere maja keldrisaalis Tartus.

Puhub talist tuult

Osutades pilguvad

Kasside silmad

Etendus ...mind vaatas ühe lille silm on mõtteline järg TÜT senistele seisundietendustele ...lumi just on langenud üle Yoshino küla (2000) ning ...püüdetult ulbib laia jõe laisal voolul roheline konn (2010). Esimene oli kompositsioon zen-budistlikest lugudest ja haikudest, teine, etendus jaapani naljalugudest – kyogenidest.

J. Liiv on looduses olija, mõtiskleja, oma parimates tekstides on ta loodusega samal lainel – siin ja praegu nii nagu haikumeistrid Jaapanis ja see annab alust kahtlustele, et Liivi ehk Riibu (jaapanipäraselt) juured on Jaapanis...

Tartu Üliõpilasteater esitab Juhan Liivi 100. surma-aastapäeval Alatskivil luuleetendust.

Tartu Üliõpilasteater esitab Juhan Liivi 100. surma-aastapäeval, 1.detsembril 2013 kell 14.00, Alatskivi lossis Liivi luulele ja märkmetele ning jaapani haikudele loodud lavastust. Etenduse nimi „...mind vaatas ühe lille silm“ pärineb ühest seni ilmumata Liivi luuletusest. See ja veel mõned vähemtuntud tekstid kõlavad tuntud loominguga kõrvuti. Liivi luule, eriti lühemad laastud on väga lähedased jaapani haikumeistrite loomingule ja nõnda kuuleb etendusel ka haikusid.

Etenduses osalevad vanemate olijatega kõrvuti päris uued üliõpilasteatri liikmed, kes võeti truppi vastu sellel sügisel. Lavastuse pani kokku ja juhendas Kalev Kudu, kes ka ise koos noortega etenduses kaasa teeb.

Piletimüük toimub tund enne etendust Alatskivi lossis.

Juhan Liivi 100. surma-aastapäeva sündmused Alatskivil:
Kell 13 esitleb Jüri Talvet Alatskivi lossis Juhan Liivi kakskeelset luuleraamtut "Snow Drifts, I Sing: Selected Poems" (2013).
Kell 14 Tartu Üliõpilasteatri etendus "...mind vaatas ühe lille silm" Alatskivi lossis. Pääse 5€/3€.
Kell 15.30 küünalde süütamine Juhan Liivi haual.

Lisainfo:
Kalev Kudu, tel 55696846, kalev.kudu@gmail.com
Liivi Muuseum: Mari Niitra, tel 5144851, info@muusa.ee